Werken bij

Vervangersbank

Met de vervangersbank Clooser kan Triade vervangingen op een efficiënte, zorgvuldige en kwalitatieve wijze invullen, die voor directeuren tevens een tijdbesparing met zich meebrengt. Benoemingsverplichtingen worden bewaakt en de bank kan dienen als kweekvijver voor toekomstig personeel, omdat er ook een kwalitatieve evaluatie mogelijk is.

De coördinatie (en tevens eindverantwoordelijkheid) ligt in handen van Harrie Lousberg, voormalig directeur van basisschool 't Heuvelke. Alle vervangingen lopen via de vervangersbank. Dit betekent dat directeuren geen vervangers kunnen inzetten buiten de bank om. Wel kunnen zij nieuwe vervangers aanmelden bij de coördinator vervangingen, die vervolgens beslist over de opname in de vervangersbank. Tevens kunnen parttimers die willen vervangen, worden ingebracht. Open sollicitanten kunnen met een sollicitatieformulier zich bij de coördinator van de vervangersbank of bij het OSB melden. De open sollicitatie sturen naar vervangingen@stichtingtriade.nl 

U kunt de coördinator bereiken via telefoonnummer 046-4789320 of 06 55873194