Welkom op de website van 't Heuvelke!

Met trots presenteren wij ons nieuw logo!

 

Basisschool ‘t Heuvelke is een katholieke basisschool,
gelegen in de Geleense wijk LINDENHEUVEL.

't Heuvelke... sfeer en plezeer, leer en presteer !

DE BESTE VAN NEDERLAND

Na vorig jaar al de beste te zijn van Limbug, zijn we nu de beste van Nederland. 

U zult het ongetwijfeld al gehoord en/of gelezen hebben, maar wij zijn de BESTE SCHOOL VAN NEDERLAND.

Dit blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Deze redactie heeft de resultaten van de eindtoetsen van alle bassischolen in Nederland met elkaar vergeleken en wij zijn daar als winnaar van Nederland uitgekomen. 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check

 

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in kleur, cultuur of geloof.

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral ook aan het voorkomen ervan. Gebeurt het toch, dan grijpen we direct in ! Tijdens de lessen zijn we bezig met de schoolvakken; dat gebeurt zowel individueel als in samenwerking met anderen. De school is echter niet alleen een leergemeenschap, maar zeker ook een leefgemeenschap. De school wil een plaats zijn waar de kinderen zich goed voelen.

Met plezier naar school

We willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. De sfeer waarin de leerlingen opgroeien vinden we heel belangrijk. Een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat stellen we daarom zeer op prijs. Het kind kan zich goed ontwikkelen als het zich op zijn gemak voelt.

‘t Heuvelke is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. De school wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.

Onze school is steeds in ontwikkeling en heeft daarbij grote zorg voor het welbevinden van alle leerlingen.