Team

Directie:

Ger Laven
John Kitzen

Onderwijscoördinator:

Millanie Driessen

Groepen

Groep 1A: Juf Beth
Groep 1B: Juf Roos en meester Stef
Groep 2A: Juf Loes
Groep 2B: Juf Chantalle
Groep 3A: Meester Bart
Groep 3B: Juf Monique en juf Sinja
Groep 4A: Juf Linda
Groep 4B: Juf Sandra en juf Michelle
Groep 5: Juf Hilde
Groep 6A: Juf Anke
Groep 6B: Meester Maarten en juf Sinja
Groep 7: Juf Saskia en juf Sinja
Groep 8: Juf Astrid en juf Michelle

Diverse onderwijstaken in verschillende groepen:
juf Janneke en meester Stef

Vertrouwenspersonen ’t Heuvelke
Juf Astrid en juf Monique

Vertrouwenspersonen stichting Triade
Patrick van Well en Amanda Klein
Voorstellen Vertrouwenspersonen stichting Triade

Team

Vakleerkrachten Gymnastiek:
Meester Chukri
Meester Niek

Vakleerkracht Muziek:

Rekencoördinator 
groep 3 t/m 8:       Juf Michelle

Rekencoördinator
groep 1 en 2:        Juf Loes

Taalcoördinator:   Meester Stef

Ondersteunend personeel:
Juf Joke
Juf Daisy
Juf Kirsten
Juf Lois

Stagiaires:
In diverse groepen zijn stagiaires actief. Dit zijn stagiaires vanuit de Pabo (lerarenopleiding)
Deze worden voorgesteld via ISY.

ICT-coördinator:

Meester Bart

Direct regelen