Schoolmaatschappelijk werk

Via onze school is het mogelijk om gebruik te maken van schoolmaatschappelijk werk met allerlei vragen rondom opvoeden, relaties, echtscheiding, verliesverwerking en gezondheid.
Schoolmaatschappelijk werk richt zich op preventie en het begeleiden van leerlingen en hun ouders. Preventie vindt plaats door het geven van informatie en tips over allerlei opvoedthema’s. Ook de nauwe samenwerking met het online platform ‘Opgroeienin046’ draagt daaraan bij.

Door de aanwezigheid op school is de schoolmaatschappelijk werker ook beschikbaar voor consultatie aan onderwijsprofessionals. Denk hierbij aan het aansluiten bij knooppunten en ondersteuning van leerkrachten bij psychosociale vraagstukken. De inzet op de leerling kan individueel plaatsvinden, met het hele gezinssysteem of groepsgewijs met leeftijdsgenoten.   De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met onder andere de jeugdpsychologen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het jongerenwerk en de Teams Jeugd van de gemeenten. Samen bereiken we meer dan alleen, en samen zijn we een sterkere partner voor ouders en kinderen.

Schoolmaatschappelijk werk

Spreekuur of contact

Wil je gebruik maken van de deskundigheid van onze schoolmaatschappelijk werker? Maak dan via de onderwijscoördinator een afspraak of loop even binnen tijdens het spreekuur op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Jonne Mestrom

Jeugd & Gezinswerker | Schoolmaatschappelijk werk
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Michelle Koch

Jeugd & Gezinswerker | Schoolmaatschappelijk werk
Werkdag: dinsdag

Spreekuur of contact
Direct regelen