Een sterke basis voor groei

Beste school van Nederland 2020

9,6 in scholenonderzoek

Met plezier naar school

Op basisschool ‘t Heuvelke staat plezier voorop. De sfeer waarin de leerlingen opgroeien vinden we het belangrijkste. Een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat waar iedereen zich op het gemak voelt. Zo kan het kind zich goed ontwikkelen. We willen alle kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is daarbij ons uitgangspunt. Respect voor normen en waarden. Voor iedereen.

Katholieke basisschool

Katholieke basisschool

Onze school is een katholieke basisschool. Dit is niet alleen formeel zo, maar het is zichtbaar in ons denken en handelen, dag in en dag uit. Het is onze identiteit.

Lees meer

Gericht op samenwerken

Gericht op samenwerken

Het realiseren van goed basisonderwijs kan in onze visie alleen in teamverband. Onderlinge samenwerking, collegialiteit en een goed werkklimaat zorgen voor het fundament van onze basisschool.

Lees meer

Zorg voor goed basisonderwijs

Zorg voor goed basisonderwijs

Het is ons doel dat alle kinderen die onze basisschool bezoeken met plezier naar school komen. Kinderen voelen zich veilig, blij, zitten goed in hun vel en er is sprake van een gevoel van geborgenheid. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, waarbij we ze bewust laten worden van hun talenten en beperkingen.

Lees meer

Direct regelen