Medezeggenschaps raad (MR)

Waarom een Medezeggenschapsraad?

Iedere school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. Dat is bepaald in de wet. Deze wet vindt het belangrijk dat het beleid op school goed geregeld wordt door schoolbestuur en directie. Maar de wet vindt het óók belangrijk dat de ouders en het personeel een wettelijke bevoegdheid hebben om zich met dat beleid te mogen bezighouden. Daarvoor is de Medezeggenschapsraad bedoeld.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad denkt mee, adviseert en stemt in met beleidsvoorstellen die de school en het onderwijs aangaan en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Zij is een belangrijke en volwaardige gesprekspartner van de school en de directie.

De algemene taken en de rechten van MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR vergadert acht keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden onderwerpen zoals besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, veiligheid en het vaststellen van vakanties en vrije dagen besproken.
De betrokkenheid op dit niveau door ouders bij school is zeer waardevol.

Medezeggenschaps raad (MR)

Wie behoort tot de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Onze MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Teamgeleding

  • Saskia van de Voort (Voorzitter)
  • Stef Wouters (GMR)
  • Millanie Nelissen
  • Monique Wintraecken

Oudergeleding

  • R. Sikkens
  • C. Dolmans
  • A. vd Linde
Wie behoort tot de MR
Direct regelen