Onze missie

“Sterke basis als groei”
Door handelingsgericht basisonderwijs willen we onze kinderen een sterke basis bieden. Met groei als gevolg. Maar het begint bij de basis en deze moet sterk en stevig zijn. De groei wordt verbeeld in ons logo door de lindeboom die boven zichzelf uitgroeit. Deze groei staat voor de didactische, pedagogische en sociaal-emotionele groei van onze leerlingen, die ondersteund wordt door onze leerkrachten en ouders.

“De lindeboom werd bij de Kelten en Germanen gezien als heilige boom. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later werd de lindeboom als ‘goede boom’ beschouwd.”

Onze missie

Onze visie

We willen een lerende organisatie zijn die werkt langs de 7 lijnen van handelingsgericht werken:

Doelgericht werken en systematisch evalueren

  1. Doelgericht werken en systematisch evalueren
  2. Kinderen ontwikkelen in wisselwerking met hun omgeving
  3. Onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal
  4. Leerkrachten doen ertoe en maken het verschil
  5. Positieve aspecten van kinderen, leerkrachten en ouders zijn van belang
  6. Betrokkenen werken positief samen
  7. De werkwijze is systematisch en transparant

Daarnaast werken we in ons dagelijks handelen (pedagogisch en didactisch) opbrengstgericht. Door middel van deze aanpak willen we onze kerndoelen zoveel mogelijk bereiken.

Onze visie
Een katholieke basisschool

Een katholieke basisschool

Onze school is een katholieke basisschool. Dit is niet alleen formeel zo, maar het is zichtbaar in ons denken en handelen, dag in en dag uit. Het is onze identiteit. De identiteit van een school heeft te maken met de eigenheid: het geheel van onderscheidende kenmerken.

Een basisschool waar mensen samenwerken

Een basisschool waar mensen samenwerken

Het realiseren van goed basisonderwijs kan in onze visie alleen in teamverband. Onderlinge samenwerking, collegialiteit en een goed werkklimaat zorgen voor het fundament van onze basisschool. Medewerkers moeten zich lekker voelen en er is ruimte voor een gezellige en ontspannen sfeer. Ook respect voor elkaar staat centraal: respect voor ideeën, opvattingen en kwaliteiten, maar ook voor knelpunten, vragen en beperkingen van mensen.

Een basisschool met zorg voor goed basisonderwijs

Een basisschool met zorg voor goed basisonderwijs

Het is ons doel dat alle kinderen die onze basisschool bezoeken met plezier naar school komen. Kinderen voelen zich veilig, blij, zitten goed in hun vel en er is sprake van een gevoel van geborgenheid. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, waarbij we ze bewust laten worden van hun talenten en beperkingen.

We streven naar het – steeds meer – realiseren van adaptief basisonderwijs. Dit houdt in dat we in ons basisonderwijs tegemoet willen komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. We streven ernaar om basisonderwijs op maat voor elk kind te verzorgen. Waarbij voor de leerkrachten vooral de volgende drie aspecten van belang zijn:

  1. interactie
  2. instructie
  3. klassenmanagement
Direct regelen