Passend onderwijs

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Dichtbij huis en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod: voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

  1. Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
  2. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
  3. Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Voor meer informatie over passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden verwijzen we naar de website van het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden.

Meer lezen over ons schoolondersteuningsprofiel?

Ondersteuningsprofiel

Buitenschoolse activiteiten

Op tal van momenten maken we gebruik van mogelijkheden om onderwijs buitenshuis te verzorgen. De variatie en de afwisseling die dat met zich meebrengt is in het voordeel van onze kinderen. We vinden dat leren ook buiten de schoolmuren goed kan gebeuren. Meestal zijn deze buitenschoolse activiteiten gebonden aan de lesinhouden van een willekeurig moment. Dan weer betreft het leuke activiteiten die op zichzelf staan. Ouders proberen we zoveel mogelijk te betrekken bij deze buitenschoolse activiteiten. U moet bij deze activiteiten denken aan excursies in de buurt, leuke en leerzame uitstapjes in de buurt en bijvoorbeeld het bezoek aan de wijk gebonden speeltuin.

Buitenschoolse activiteiten
Direct regelen