​​Stichting Spelenderwijs

Spelenderwijs en Triade willen een positieve impuls geven aan de inhoudelijke samenwerking, de doorgaande ontwikkelingslijn en de realisatie van IKC’s, de Integrale Kind Centra. Daarnaast is het uiteraard een mooie uitbreiding van de bestaande dienstverlening van Spelenderwijs. Stichting Spelenderwijs is onderdeel van MIK PIW Groep, de koepelorganisatie van een aantal instellingen in de Westelijke Mijnstreek. Samen bieden deze instellingen aan jong en oud kansen om zich sociaal, individueel en cultureel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving.

​​Stichting Spelenderwijs

Peuterspeelzaal Dribbel

Peuteropvang Dribbel is gevestigd in onze basisschool. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind. In de peuterspeelzaal krijgen de kinderen de mogelijkheid om op jonge leeftijd al veel plezier te beleven aan het contact met andere kinderen door samen te spelen, te knutselen, te zingen, te ravotten. Ook het leren omgaan met allerlei materialen komt aan de orde.

De peuterspeelzaal is beschikbaar voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Vanaf 18 maanden is het mogelijk om je kind in te schrijven.

Meer informatie is te vinden op onze website. Kom ook vooral een keertje kijken om een goede indruk te krijgen.

Peuterspeelzaal Dribbel
Direct regelen