Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit ouders van onze leerlingen en zorgt voor een sterke verbinding tussen ouders en onze basisschool in het algemeen.

Doel
In de oudervereniging komt vooral de dagelijkse gang van zaken van de school aan bod. Door de samenwerking tussen ouders en leerkrachten wordt er gezamenlijk gezorgd voor een optimaal klimaat. Naast de dagelijkse gang van zaken worden er samen met de leerkrachten verschillende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Carnaval en de Sportdag.

Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar vindt er een vergadering plaats, waarbij ook een leerkracht, de directeur van de school en een afgevaardigde van de MR aanwezig zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Ieder jaar wordt er ook een jaarvergadering georganiseerd waarbij alle ouders uitgenodigd zijn. Hier wordt besproken wat er het afgelopen schooljaar allemaal uitgevoerd is en wat de plannen zijn voor het komende schooljaar.

Oudervereniging

Wie zijn wij?

F. Remmers
L. Breidenbach
D. van Gehlen
J. van der Gugten
S. Roelofs
Y. Sliepen

 

 

Het Bestuur

D. Strijkers (voorzitter)
M. Burlet (penningmeester)

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die de oudervereniging willen versterken. Hierover kan contact opgenomen worden middels ons contactformulier.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt door de oudervereniging gebruikt voor het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, schoolreisjes, Paasviering en de Sportdag.

Het bedrag dat wordt gevraagd is € 35,- euro per leerling voor groep 3 t/m 8 en € 30,- euro per leerling voor groep 1 en 2. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het organiseren van de activiteiten.

Het bedrag is voor een heel schooljaar. Voor kinderen die instromen gedurende het schooljaar geldt een aangepast bedrag. Voor het schoolkamp in groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Activiteiten

De oudervereniging organiseert iedere jaar onder andere de volgende activiteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerstmis
  • Carnaval
  • Pasen
  • Sportdag

De oudervereniging organiseert ook elk jaar een extra activiteit waarvan de opbrengst voor de basisschool en leerlingen is.

Activiteiten
Direct regelen